ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ ΧΑΡΤΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ
Xαρτεργατών 6, 118 55 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ / Τηλ.: 210-3414400 / Fax: 210-3461330 / Εmail: info@xrysanthakopoulos.gr

 
Πατήστε εδώ για τα Αποτελέσματα Χρήσης 2012 και εδώ για τον Ισολογισμό 2012